Gerd M. Erlandsen

Denne siden viser opplysninger om Gerd M. Erlandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd M. Erlandsen
NSD id-nummer: 18054
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2022 Lærer 1988
1989 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2022 Lærer 1988
1990 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2022 Rektor 1988 1990
1990 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2022 Rektor 1989
1991 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2022 Rektor 1988 1992
1991 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2022 Rektor 1989
1992 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2022 Rektor 1988 1992
1992 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2022 Rektor 1989
1993 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2022 Rektor 1989
1997 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2022 Rektor 1989 1997