Pål Farstad

Denne siden viser opplysninger om Pål Farstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pål Farstad
NSD id-nummer: 18082
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1987
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1987 1988
1990 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1990