Daniel Bråthen

Denne siden viser opplysninger om Daniel Bråthen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Daniel Bråthen
NSD id-nummer: 1810
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 713 Disponent
1981 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 713 Disponent
1985 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 713 Disponent 1985
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 713 Disponent 1986
1986 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 713 Disponent 1985
1987 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 713 Disponent 1986
1988 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 713 Disponent 1986
1989 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 713 Disponent 1986