Dag Jostein Fjærvoll

Denne siden viser opplysninger om Dag Jostein Fjærvoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Jostein Fjærvoll
NSD id-nummer: 18110
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1866 Stortingsrepresentant 1987
1988 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1866 Stortingsrepresentant 1987
1989 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1866 Stortingsrepresentant 1987
1997 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1866 Rektor 1997