Sindre Flø

Denne siden viser opplysninger om Sindre Flø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sindre Flø
NSD id-nummer: 18123
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1989
1990 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1989
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1991 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1989
1991 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1992 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1989
1992 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1992
1992 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1993 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1992
1993 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1994 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1992
1994 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1995 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1992