Inger Berit Knutsen

Denne siden viser opplysninger om Inger Berit Knutsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Berit Knutsen
NSD id-nummer: 1813
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 815 Fullmektig 1980 1980
1984 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 815 Fullmektig 1980 1984