Kjetil A. Flatin

Denne siden viser opplysninger om Kjetil A. Flatin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjetil A. Flatin
NSD id-nummer: 18130
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Direktør 1989
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Direktør 1989
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Direktør 1989
1996 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Adm. Direktør 1996
1997 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Adm. Direktør 1996