Benedicte Fleischer

Denne siden viser opplysninger om Benedicte Fleischer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Benedicte Fleischer
NSD id-nummer: 18135
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1987
1997 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1997