Aase Folkvord

Denne siden viser opplysninger om Aase Folkvord fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aase Folkvord
NSD id-nummer: 18144
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 1719 Adjunkt 1988
1989 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 1719 Adjunkt 1988
1990 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 1719 Adjunkt 1988
1991 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 1719 Adjunkt 1988
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder Av departement 1719 Adjunkt 1988