Eli Fremstad

Denne siden viser opplysninger om Eli Fremstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eli Fremstad
NSD id-nummer: 18184
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Forsker 1986
1987 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Forsker 1987
1987 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Forsker 1986
1988 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Førsteamanuensi 1987
1988 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Førsteamanuensi 1986
1988 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensi 1988
1989 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Forskningssjef 1986
1989 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Forskningssjef 1988
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Forskningssjef 1989
1990 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Forskningssjef 1986
1990 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Forskningssjef 1988
1990 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Forskningssjef 1989
1991 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Forskningssjef 1988
1991 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Forskningssjef 1989 1991
1992 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Forskningssjef 1991
1992 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Forskningssjef 1988 1992
1993 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Forskningssjef 1991
1994 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Forsker 1991 1994