Sidsel Fure

Denne siden viser opplysninger om Sidsel Fure fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sidsel Fure
NSD id-nummer: 18191
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sykepleier 1988
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sykepleier 1988
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sykepleier 1988
1991 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sykepleier 1988
1992 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sykepleier 1988 1992