Bjørn Frisholm

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Frisholm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Frisholm
NSD id-nummer: 182
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1966
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1980 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Underdirektør 1975
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1966
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1981 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Underdirektør 1975
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1984
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1984
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1984
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1977
1988 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1989 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1990 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1991 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1984