Marit Bjorland

Denne siden viser opplysninger om Marit Bjorland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Bjorland
NSD id-nummer: 1820
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 726 Høgskolelektor
1981 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 726 Høgskolelektor
1988 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 807 Lektor 1988