Nils Garli

Denne siden viser opplysninger om Nils Garli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Garli
NSD id-nummer: 18212
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Høgskolelektor 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Høgskolelektor 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Høgskolelektor 1988 1990