Hans Jørgen Gjertsen

Denne siden viser opplysninger om Hans Jørgen Gjertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Jørgen Gjertsen
NSD id-nummer: 18246
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Arbeidsgruppen for utredning av fremtidig organisering, styringsformer og administrative rutiner i tolletaten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1993 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991