Maja Gran

Denne siden viser opplysninger om Maja Gran fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Maja Gran
NSD id-nummer: 18279
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Student 1989
1990 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Student 1989