Ellen Mari Grande

Denne siden viser opplysninger om Ellen Mari Grande fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Mari Grande
NSD id-nummer: 18284
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Førstekonsulent 1989
1990 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Førstekonsulent 1989
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Seksjonsleder 1991
1991 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Seksjonsleder 1989
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Seksjonsleder 1991
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Seksjonsleder 1991
1997 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Avdelingsdirekt 1991 1997