Helene Gulbrandsen

Denne siden viser opplysninger om Helene Gulbrandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helene Gulbrandsen
NSD id-nummer: 18310
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1635 Gårdbruker 1987
1994 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1635 Girdbruker 1994
1995 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1635 Gårdbruker 1994
1996 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1635 Gårdbruker 1994
1997 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1635 Gårdbruker 1994