John S. Gulbrandsen

Denne siden viser opplysninger om John S. Gulbrandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John S. Gulbrandsen
NSD id-nummer: 18311
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1988 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1989 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988