Sigurd Gulbrandsen

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Gulbrandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Gulbrandsen
NSD id-nummer: 18312
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Seksjonssjef 1987
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Seksjonssjef 1991
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Seksjonssjef 1991
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Seksjonssjef 1991
1997 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Seksjonssjef 1991 1997