Jan Helge Gulliksrud

Denne siden viser opplysninger om Jan Helge Gulliksrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Helge Gulliksrud
NSD id-nummer: 18314
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1988
1988 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1988
1989 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1988
1989 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1988
1990 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1988
1990 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1988
1991 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1988
1991 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1103 Kommandørkaptei 1988