Knut Sigurd Gussgard

Denne siden viser opplysninger om Knut Sigurd Gussgard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Sigurd Gussgard
NSD id-nummer: 18323
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1989
1989 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1989
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1989
1990 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1989
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1989
1991 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1989
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1989