Finn Berge Haaland

Denne siden viser opplysninger om Finn Berge Haaland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Berge Haaland
NSD id-nummer: 18347
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0 Organisasjonsse 1989
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 0 Organisasjonsse 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Organisasjonsse 1989
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Organisasjonsse 1989
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Organisasjonsse 1989
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Organisasjonsse 1989 1993
1997 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1989 1997