Lena Hageberg

Denne siden viser opplysninger om Lena Hageberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lena Hageberg
NSD id-nummer: 18358
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1989 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1989 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1990 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1987
1990 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1991 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990 1992
1991 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1987
1991 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990 1992
1992 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1987 1992
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990 1993