Liselotte Hansen

Denne siden viser opplysninger om Liselotte Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liselotte Hansen
NSD id-nummer: 18430
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1988 1992
1994 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1994
1995 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1994
1996 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1994
1997 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2019 Lærer 1994