Rolf Hatlinghus

Denne siden viser opplysninger om Rolf Hatlinghus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Hatlinghus
NSD id-nummer: 18461
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Skogsjef 1988
1990 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Skogsjef 1988
1991 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Skogsjef 1988
1992 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Skogsjef 1988