Ingrid Haugen

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Haugen
NSD id-nummer: 18474
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1989 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1990 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1990 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1991 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1991 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1992 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1992 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1993 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990 1993
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1990 1996
1997 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1995