Erik Keiserud

Denne siden viser opplysninger om Erik Keiserud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Keiserud
NSD id-nummer: 185
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1980 1980
1980 Påtaleinstruksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Underdirektør 1980 1980
1983 Påtaleinstruksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Underdirektør 1980
1984 Påtaleinstruksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Underdirektør 1980
1990 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Advokat 1990
1991 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Advokat 1990
1992 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Advokat 1990
1992 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Advokat 1992
1993 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Advokat 1992