Svein Ottar Helander

Denne siden viser opplysninger om Svein Ottar Helander fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Ottar Helander
NSD id-nummer: 18516
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 1985
1987 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Konsulent 1985
1988 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Konsulent 1985
1989 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Konsulent 1985
1990 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2025 Næringskonsulen 1989
1990 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Næringskonsulen 1990
1991 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2025 Næringskonsulen 1989
1991 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Næringskonsulen 1990
1992 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2025 Næringskonsulen 1989
1992 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Næringskonsulen 1990
1993 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2025 Næringskonsulen 1989
1993 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Næringskonsulen 1990
1994 Styret for Finnmark landbruksskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Næringskonsulen 1990