Ingeborg Odland

Denne siden viser opplysninger om Ingeborg Odland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingeborg Odland
NSD id-nummer: 1852
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Sekretær
1981 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Sekretær
1984 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1106 Sekretær 1980 1984
1987 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Studieinstruktø 1987
1988 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Studieinstruktø 1987
1988 Arkeologisk museum i Stavangers styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Studieinstruktø 1981 1988
1989 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Studieinstruktø 1987
1990 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Studieinstruktø 1987
1991 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Studieinstruktø 1987 1991