Paul Hellandsvik

Denne siden viser opplysninger om Paul Hellandsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Paul Hellandsvik
NSD id-nummer: 18527
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1714 Ass. Fylkeslege 1987
1988 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1714 Ass. Fylkeslege 1987
1989 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1714 Ass. Fylkeslege 1987
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1714 Fylkeslege 1987 1990
1990 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Fylkeslege 1989
1991 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1714 Fylkeslege 1991
1991 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Fylkeslege 1989
1992 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1714 Fylkeslege 1991
1992 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Fylkeslege 1989
1993 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1714 Fylkeslege 1991
1993 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Fylkeslege 1989
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1714 Adm. Direktør 1995
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1714 Adm. Direktør 1995
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1714 Adm. Direktør 1995