Øyvor Helle

Denne siden viser opplysninger om Øyvor Helle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvor Helle
NSD id-nummer: 18528
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Interiørarkitek 1989
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Interiørarkitek 1989
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Interiørarkitek 1989
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Interiørarkitek 1989