Arent M. Henriksen

Denne siden viser opplysninger om Arent M. Henriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arent M. Henriksen
NSD id-nummer: 18538
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1627 Stortingsrepresentant 1987
1988 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1627 Stortingsrepresentant 1987
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1627 Generalsekretær 1989
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1627 Generalsekretær 1989
1989 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1627 Generalsekretær 1989
1989 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1627 Generalsekretær 1987
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1627 Generalsekretær 1990
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1627 Generalsekretær 1989
1990 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1627 Generalsekretær 1989
1990 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1627 Generalsekretær 1989
1990 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1627 Generalsekretær 1989
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1990
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1601 Generalsekretær 1989
1991 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1989
1991 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1989
1991 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1989
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretær 1990
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1601 Generalsekretær 1989
1992 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1989
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1989
1992 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1989
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Direktør 1990
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1601 Direktør 1989
1993 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1989
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1627 Direktør 1990 1994
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1627 Direktør 1994
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1627 Direktør 1995
1995 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1627 Direktør 1994
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1627 Ordfører 1995
1996 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1627 Ordfører 1994
1997 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1627 Ordfører 1996
1997 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1627 Ordfører 1994