Kjell Hjertø

Denne siden viser opplysninger om Kjell Hjertø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Hjertø
NSD id-nummer: 18587
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forlagssjef 1988
1989 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forlagssjef 1988
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forlagssjef 1988 1990