Edvard Hoem

Denne siden viser opplysninger om Edvard Hoem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Edvard Hoem
NSD id-nummer: 18603
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Forfatter 1988
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1988
1989 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Forfatter 1988
1990 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Forfatter 1988
1991 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Forfatter 1988