Oddrun Helene Hokland

Denne siden viser opplysninger om Oddrun Helene Hokland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddrun Helene Hokland
NSD id-nummer: 18611
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1911 Bonde 1981 1981
1987 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1987
1988 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1987
1989 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1987
1990 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1987
1991 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1987
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1992
1992 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1987
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Bonde 1992
1994 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1911 Girdbruker 1993
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Girdbruker 1992
1995 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1911 Gårdbruker 1993
1995 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1911 Gårdbruker 1992
1996 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1911 Gårdbruker 1993
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1911 Gårdbruker 1992 1996
1996 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1911 Gårdbruker 1995
1997 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1911 Gårdbruker 1995