Arne Holen

Denne siden viser opplysninger om Arne Holen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Holen
NSD id-nummer: 18618
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1989
1990 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1989
1991 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1989
1992 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1992 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1989
1993 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1989 1993
1994 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992
1997 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1997