Vera Eckbo Holst

Denne siden viser opplysninger om Vera Eckbo Holst fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vera Eckbo Holst
NSD id-nummer: 18641
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Juridisk Rådgiv 1987
1988 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Juridisk Rådgiv 1987
1989 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Juridisk Rådgiv 1987 1989
1991 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1987 1991
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1992
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1987 1992
1993 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1992
1994 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1992
1995 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1992
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1996
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1996