Reidar Huseby

Denne siden viser opplysninger om Reidar Huseby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Huseby
NSD id-nummer: 18676
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssje 1987
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonssje 1987 1988
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Informasjonssje 1989
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Informasjonssje 1989
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Informasjonssje 1989
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Informasjonssje 1989
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Informasjonssje 1989
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Informasjonssje 1989
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Informasjonssje 1989