Kristoffer Igdun

Denne siden viser opplysninger om Kristoffer Igdun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristoffer Igdun
NSD id-nummer: 18689
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Major 1988
1989 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Major 1988
1989 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Major 1987
1990 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Major 1988
1990 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Major 1987