Per Arild Isaksen

Denne siden viser opplysninger om Per Arild Isaksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Arild Isaksen
NSD id-nummer: 18710
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 1939 Fiskeskipper 1989
1990 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1939 Student 1990
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1939 Daglig Leder 1990 1991