Tore Hennum Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Tore Hennum Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Hennum Jacobsen
NSD id-nummer: 18734
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1988 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1989 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1990 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1990 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1991 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990 1992
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1991 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1992 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990 1992
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1992 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 0 Førstekonsulent 1993
1993 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990 1993
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement Førstekonsulent 1993
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement Førstekonsulent 1993
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement Førstekonsulent 1993
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement Førstekonsulent 1993