Gerd Bente Jakobsen

Denne siden viser opplysninger om Gerd Bente Jakobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Bente Jakobsen
NSD id-nummer: 18740
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1989 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1990 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1990 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1991 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1991 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1992 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1992 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1992 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Skogbrukssjef 1991
1993 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1993 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1993 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Skogbrukssjef 1991
1994 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1994 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 1804 Skogbrukssjef 1989
1994 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Skogbrukssjef 1991 1994
1997 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Skogbrukssjef 1991 1997