Eystein Jenssen

Denne siden viser opplysninger om Eystein Jenssen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eystein Jenssen
NSD id-nummer: 18766
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Fysiokjemiker 1981
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Fysiokjemiker 1981 1986