Ole-Jørgen Johannessen

Denne siden viser opplysninger om Ole-Jørgen Johannessen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole-Jørgen Johannessen
NSD id-nummer: 18784
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Universitetslek 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Amanuensis 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Amanuensiss 1988 1990
1992 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Amanuensis 1992
1993 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Statssekretær 1993
1993 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Statssekretær 1992
1994 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Statssekretær 1993
1994 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Statssekretær 1992
1995 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1201 Statssekretær 1992
1997 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Varaordfører 1997