Halvard P. Johansen

Denne siden viser opplysninger om Halvard P. Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halvard P. Johansen
NSD id-nummer: 18791
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1990 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1992 Norges Skytterstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1992 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1993 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1994 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1995 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1995 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1996 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1996 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1997 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1997 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992