Inger Anne Johansen

Denne siden viser opplysninger om Inger Anne Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Anne Johansen
NSD id-nummer: 18793
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1860 Tannlegesekretæ 1989
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1860 Tannlegesekretæ 1989
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1860 Tannlegesekretæ 1989
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1860 Tannlegesekretæ 1989
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1860 Tannlegesekretæ 1989
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1860 Tannlegesekretæ 1994
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1860 Tannlegesekretæ 1994
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1860 Tannlegesekretæ 1997