Kristin Johansen

Denne siden viser opplysninger om Kristin Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Johansen
NSD id-nummer: 18795
Fødselsår: 1963
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988