Per Danjord

Denne siden viser opplysninger om Per Danjord fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Danjord
NSD id-nummer: 188
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Byråsjef 1978
1980 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 220 Byråsjef 1979
1980 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1976
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Byråsjef 1978
1981 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 220 Byråsjef 1979
1981 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1976
1983 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 220 Byråsjef 1979
1983 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1976
1984 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 220 Byråsjef 1979
1984 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1976
1985 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 220 Byråsjef 1979
1985 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1976
1986 Ruteplanutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 220 Byråsjef 1979
1986 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1976
1987 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Byråsjef 1976
1988 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Rådgiver 1976
1989 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Rådgiver 1976
1990 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Rådgiver 1976
1991 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Rådgiver 1976
1992 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Rådgiver 1976
1993 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Ridgiver 1976
1994 Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 220 Ridgiver 1976