Lars Hansen Juvik

Denne siden viser opplysninger om Lars Hansen Juvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Hansen Juvik
NSD id-nummer: 18837
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1702 Biblioteksjef 1989
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1702 Biblioteksjef 1989
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1702 Biblioteksjef 1989
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1702 Biblioteksjef 1989